ZEMİN ETÜTLERİ VE SONDAJLARI
Diğer Faaliyet Alanları
Santral Etütleri
Termik kaynaklı santralların uygulama raporlarının hazırlanması, işletilmesi ve bu amaca yönelik ölçüm sistemlerinin kurulması ve işletilmesi amacıyla firmamızda;
Genel mikro meteorolojik etüt çalışmaları,
Termik santral kurulacak bölgenin rüzgar, sıcaklık ve diğer meteorolojik parametrelerinin ölçümlerinin yapılması,
Karakteristiklerin, rejimin belirlenmesi ve analizi çalışmaları,
Ön fizibilite çalışmaları,
Tesislerin görsel ve diğer etkilerinin sınırlarının belirlenmesinde kullanılacak meteorolojik verilerin üretilmesi ve analizlerinin yapılması,
Çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları çerçevesinde meteorolojik raporların üretilmesi,
Fizibilite çalışmaları,
Proje çalışmaları,
İklim şartlarına göre enerji taleplerinin ve üretimin öngörüsü çalışmaları,
Verimli santral işletimi çalışmaları için meteorolojik öngörü çalışmaları yapılır.
Jeotermal enerji (Jeotermal Elektrik Santrali),
Genel enerji etüt çalışmaları,
Özel enerji etüt çalışmaları,
Harita, arazi, sisteme bağlantı, kısıtlar ve optimizasyon ön etüt çalışmaları içerisinde meteorolojik ve hidrolojik yönden destek çalışmaları,
Ön fizibilite çalışmaları,
Brüt ve net enerji üretimi belirleme çalışmaları,
Fizibilite çalışmaları,
Proje çalışmaları,
Uluslararası bağımsız danışmanlık hizmetinin sağlanması,
Ön fizibilite/etüt raporu,
Fizibilite raporunun hazırlanması,
Üretim lisansı temini,
Üretim lisansının alınmasını müteakip işlerin takibi,
Kamu Yararı Kararının temini amacıyla kamulaştırma dosyasının hazırlanması ve başvurunun yapılması,
Proje sahasının kamulaştırma amacı ile haritalandırılması,
Sistem (YG, OG) bağlantı ve kullanım anlaşmalarının yapılması
Proje tanıtımı için ulusal ve uluslararası dosyalarının hazırlanması,
Ulusal ve uluslararası sunum dosyalarının hazırlanması,
Kreditörlerin kabul edeceği uluslararası bağımsız müşavirlik kuruluşlarından projenin due dilegence raporunun alınması,
İhale dosyasının hazırlanması,
İdari şartnamenin hazırlanması,
Teknik (elektromekanik) dosyanın hazırlanması
İsteğe uygun olarak lisanslı proje geliştirilmesi,

Santralın geçici kabulüne/ticari işletmeye geçiş tarihine kadar teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi çalışmalarını kapsar.


Gülsan Aş. Samsun Devlet Yolu Projesi
Proje kapsamındaki farklı bölgelerde köprü temellendirilmesi işleri, 120 cm çapında fore kazık imalatları ile devam ediyor.
Kaynarca-Karasu-Kocaeli Bölgesi Yolu Yapım iş
Proje kapsamında, heyelan önleme, yapılacak köprü ve kavşakların temellendirilmesinde 100 cm, 120 cm, 165 cm çaplı fore kazık ve 80 cm çaplı jet grout imalatları devam ediyor.
Erzurum -Tortum-Uzundere Devlet Yolu projesi Jet Grout İşleri
Proje kapsamında 80 cm çaplı jet grout imalatlarımız devam etmektedir.
YURTDIŞI İŞLERİMİZ
MOĞOLİSTAN HES PROJESİ ÇED RAPORU TESLİM EDİLDİ
YURTDIŞI İŞLERİMİZ
MOĞOLİŞTAN HES FİZİBİLİTE PROJESİNİ TESLİM ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ
TEM ÇATALCA GİŞELERİ ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ Yaklaşımları Toprakarme Duvar İmalatları
TEM ÇATALCA GİŞELERİ ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ Yaklaşımları Toprakarme Duvar İmalatları Tamamlandı
DOĞUSAN İNŞAAT Gümrük Kavşağı Toprakarme Projesi
KGM İst. Blg. Mdrlğ. İdaresinde DOĞUSAN İNŞAAT Gümrük Kavşağı Toprakarme Projesi Tamamlandı
TURCAS Enerji Kuyucak Jeotermal Enerji Santrali Kazık İmalatları Şantiyemiz Başladı
TURCAS Enerji Kuyucak Jeotermal Enerji Santrali Kazık İmalatları Şantiyemiz Başladı
YENI UNVANIMIZ
2001 DEN BU YANA SüRDüRDüĞüMüZ FAALİYETLERİMİZİ BURKUT YER MUH SAN. TİC. A.Ş. OLARAK SÜRDÜRECEĞİZ
KİBSAŞ KARADENİZ İNŞAAT VE BETON SAN.VE TİC.A.Ş
K.B.B Çayırova-Tuzla Sita Mahallesi Geçiş Köprüsü ve Bağlantı Yolları Toprakarme Duvar ve Fore Kazık Yapım işi
Proje Kapsamında 100-120 cm çaplı fore kazık imalatı yapılmaktadır.
04.07.2018
KIRTUR TURZ. iNŞ. TAAH. ELK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Erzurum, tortum-Uzundere Devlet Yolu Projesi Kapsamında Jet Grout İmalatları Yapım İşi
Proje kapsamında 80 cm çaplı 28 metre boyda toplam 73.000 metre jet grout imalatı yapılmaktadır.
19/04/2018
DOĞUŞ İNŞ VE TİC. A.Ş. - AYSON GEO. VE DENİZ İNŞ. A.Ş.
Kaynarca- Karasu-Kocaeli - KGM 4. Bölge Hududu Yolu Yapım İşi
Proje kapsamında, heyelan önleme, yapılacak köprü ve kavşakların temellendirilmesinde 100 cm, 120 cm, 165 cm çaplı fore kazık ve 80 cm çaplı jet grout imalatları.
13/10/2017
BURKUT AS Merkez Ofisi
Kardeşkent 1 Sitesi A-1 Blok Daire 2
Beylikdüzü – İstanbul / Türkiye
T : +90 212 886 51 51 F : +90 212 886 77 18
BURKUT AS Altunizade Ofisi
Kuşbakışı Cad.Aşuroğlu Sitesi C Blok/5-6
Üsküdar – İstanbul / Türkiye
T : +90 216 474 88 87 F : +90 216 474 88 86
 


Zemin Teknolojileri Merkezi - Faaliyet Alanları